Prophet Passion Java’s Dark Deeds Exposed in a Viral Video by Sangoma Sekuru Mlauzi-Zimmagazine
Scandal Unleashed: Watch as Sangoma Sekuru Mlauzi Exposes Prophet Passion Java’s Shocking Secrets in a Must-See Video   Prophet Passion Java Faces Backlash as Sangoma Sekuru Mlauzi Releases Damning Video A shocking video has gone viral, revealing the alleged misconduct of self-proclaimed prophet Passion Java. Sangoma Sekuru Mlauzi

 

Scandal Unleashed: Watch as Sangoma Sekuru Mlauzi Exposes Prophet Passion Java’s Shocking Secrets in a Must-See Video

 

A shocking video has gone viral, revealing the alleged misconduct of self-proclaimed prophet Passion Java. Sangoma Sekuru Mlauzi, in the video, accuses Java of mocking him and seeking assistance from other sangomas in Nigeria. Mlauzi claims that Java has conveniently forgotten about their past association and has turned to more powerful sangomas in Nigeria. According to Mlauzi, he is the one who provided Java with the juju that paved the way for his successful ministry, a process referred to as kuromba.

Sekuru Mlauzi asserts that Prophet Passion Java has been going around ridiculing him and his abilities. The video showcases Mlauzi’s insistence that Java has neglected him now that he has achieved fame and prosperity. Mlauzi goes further to claim that their previous WhatsApp conversations expose Java’s deceitful behaviour, with Java being the one to initiate the discussions.

Mlauzi brings the alleged deceit to light by revealing WhatsApp chats between himself and Java. In one message, Java writes, “Sekuru vangu. Makadii haaa ndafara kuti mave pamhepo zvinhu zvavenyore ikezvino. kule mari yangu yave kupera sekuru ndoda kuti mumbondiwedzerawo ne5million.”

Mlauzi, in response, asks for clarification, prompting Java to reply, “VaMlauzi makanganwa muzukuru wenyu WeAmerica here. NdiPanganai Java haaa makandibatsira karesa.” These messages seemingly support Mlauzi’s claims regarding Java’s mockery and his attempt to seek assistance.

Upon being confronted by Mlauzi, Java recognizes him and offers an apology, admitting that he had received a warning and was lost at the time. He pleads with Mlauzi not to expose him on social media, citing the growth of his church and the multitude of congregants.

“Ndiri hwai yakarasika sekuru ndadzoka zvinhu hazvina kumira mushe kule ndakanzwa warning yamakandipa eish sekuru pakaipa.

“Ikezvino mave nenumber yangu musasandi poster papublic sekuru.

“Haa mukadero memaresva vaMlauzi kurevea kuti makutoraka divi raSimba. Ndauya kuti mundirerutsirewo kule handicharari.”

However, Mlauzi remains unsatisfied with the apology and continues to issue threats, resulting in a heated exchange between the two.

 

In subsequent chats, Sekuru Mlauzi warns Java once again, threatening to expose him due to his mounting anger. Java, seemingly exasperated with the constant threats, responds by challenging Mlauzi to do whatever he wishes.

“Itai zvenyu zvamada nemi muchangofawo. Tese tofa panyika.”

This exchange demonstrates the escalating tension between the two spiritual figures.

The release of the video exposing Prophet Passion Java has sparked significant controversy within the spiritual community. Doubts about the authenticity of Java’s powers and his treatment of fellow spiritual practitioners have arisen. While some individuals support Sekuru Mlauzi, believing he has been wronged by Java, others remain sceptical of the video’s motives and its timing.

 

 

♬ original sound – SEKURU MLAUZI(N’ANGA YEMARI)

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations